Víta Vás Digitálny repozitár FHV UNIZA

Poslaním digitálneho inštitucionálneho repozitára FHV je prijímať, ukladať, indexovať, uchovávať a šíriť hodnotný digitálny obsah, vedecko-výskumné dokumenty a diela, ako aj záverečné a iné práce študentov a zamestnancov Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Za obsahovú, jazykovú i formálnu úpravu jednotlivých príspevkov ručia výhradne ich autori. Rovnako sa zaručujú, že vlastnia príslušné práva k prezentovaným dielam. Celý obsah repozitára je licencovaný príslušnými licenčnými zmluvami a je určený výhradne na nekomerčné použitie, na vedecké a akademické účely. Používaním repozitára sa zaväzujete tieto pravidlá dôsledne dodržiavať a rešpektovať platný autorský zákon! V prípade, že nesúhlasíte, opustite túto stránku.

Digitálny repozitár FHV je registrovaný v oficiálnych registroch ROAR, OpenDOAR, DuraSpace:

Niektoré digitálne objekty sú prístupné až po prihlásení sa do systému!

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
How to run DSpace 7 on your own domain (with HTTPS enabled) - step by step manual
(2023) Formanek, Matúš
This guideline was prepared and tested for Ubuntu Server 22.04.1 LTS and DSpace 7.4 (backend,frontend). The author is Matus Formanek, PhD. - a researcher (Assistent Professor) in the Department of Mediamatics and Cultural Heritage, Faculty of Humanities, University of Zilina, Slovakia. If you have any comments or questions, do not hesitate to contact me at: e-mail: matus.formanek@fhv.uniza.sk I would like to express my special thanks to Mohammad S. AlMutairi who kindly helped me with many issues in this matter! Important note: If you want to run your DSpace 7 on own domain-name, you have to enable HTTPS on the backend - otherwise you won't be able to log in with your login. Login of all users (including admin) will not work.
Item
Prezentačné video FHV UNIZA
(KMKD FHV Uniza, 2022) Lapšanský, Filip
Item
Final cut - prezentačné video FHV UNIZA
(KMKD FHV Uniza, 2022) Homolík, Adam
Item
Iba TAGofficial D21X
(KMKD FHV Uniza, 2022) Benková, Laura; Ďuriš, Denis
Item
FHV UNIZA - Prezentačné video
(KMKD FHV Uniza, 2022) Kovácsová, Bianka; Farkašovská, Natália